Home
De Eunos Cosmo
Foto's
4 Sale
Drukwerk
Project MX-03
De rotatiemotor
Historie
Motorcomponenten
Hoe werkt de motor
Motoraanduiding
De rotatie familie
Folders
Links
Contact

 

In de rotatiemotor gebeuren dezelfde vier processen die in een conventionele motor plaatsvinden. Er is ook in een kamer sprake van een inlaat-, compressie-, werk- en uitlaatslag. Het koppel wordt in de kamer geproduceerd door de kracht van een verbranding die weer wordt overgebracht op het middelpunt van een excentriek-as (te vergelijken met een krukas).
Bovenstaande afbeeldingen geven de motorcyclus weer.

Als de rotor draait wordt de te volgen kamer groter. Hierdoor wordt het lucht/brandstofmengsel door de inlaatpoort in de kamer gezogen (geperst). Na verdere verdraaiing van de rotor wordt de inlaatpoort weer afgesloten. Dit is te vergelijken met de inlaatslag van de viertakt zuigermotor, maar het vraagt maar 120 graden van de draaiing van de rotor. Gedurende de volgende 120 graden van de draaiende rotor wordt het volume verminderd. Dit samenpersen van het mengsel staat gelijk aan de compressieslag van de viertaktmotor. Op het juiste moment vonkt een bougie waardoor het mengsel ontbrandt en uitzet. Door de lange en nauwe vorm van de verbrandingsruimte zijn twee, op verschillende tijden vonkende, bougies noodzakelijk. Het uitzettende gas oefent een kracht uit op de rotor die daardoor de (krukas) excentriek-as laat draaien. Het kamervolume neemt weer toe als het brandend mengsel uitzet. Dit staat gelijk aan de werkslag van de viertaktmotor. Wanneer de kamer zijn maximum nadert komt de uitlaatpoort vrij. Als het kamervolume weer kleiner wordt worden de uitlaatgassen via deze poort naar buiten geperst.
Alle drie de kamers van een rotor volgen de beschreven cyclus constant.
Het proces van de tweede rotor is uiteraard identiek. Belangrijk is nog te vermelden dat de (krukas) exentriek-as per omwenteling van de rotor drie keer rond draait.
Om ervoor te zorgen dat binnen een kamer voldoende compressie kan worden opgebouwd wordt gebruik gemaakt van afdichtingstrips, zogenaamde seals. Op de hoeken van de rotor zijn ook afdichtingstrips gemonteerd, de z.g. apex seals, die zorgen voor een constant afgesloten raakvlak met de kamer. De side seals hebben in principe dezelfde functie, (nu) uiteraard alleen voor het contact met de voorwand of achterwand en de tussenwand.

Eunos Cosmo Club  | info@eunoscosmoclub.nl

to Top of Page